Rashid Minhas Poetry

Rashid Mian Ko Jhuk Ke Hamara Salam Hai Milat Ke Is Juri Ko Hamara Salam Uthti Na The Niga Bhi Jiss Ki Hijab Se Us Sahib Haya Ko Hamara Salam Hai Maqtab Ke Is Qamar Ko Hamara Salam Hai Urshi Ne Jiss Ko Daras Kahi Saal Diya Us Tofil BaAdab Ko Hamara Salam Hai..!!!

Read More »